SERVEIS

Ens hem especialitzat en obres, projectes i legalitzacions.

Conic Serveis Obres

OBRES

Ens ocupem de totes les fases de la vostra reforma, des de la definició de la proposta inicial fins a l’entrega final de l’obra, garantint un termini, preu i qualitat d’acabats. Estem especialitzats en obres de locals comercials , oficines i habitatges.

Conic Serveis Projectes

PROJECTES

A partir d’una visita inicial a l’espai, realitzem un aixecament de plànols i comencem a transformar les idees en forma de proposta, segons les necessitats del client, per crear un disseny funcional.

Conic Serveis Legalitzacions

LEGALITZACIONS

Ens ocupem de tramitar totes les llicències necessàries, per portar a terme les obres: Assabentats, llicència d’obres menors, llicència d’obres majors, projectes d’instal.lacions, projectes d’activitats, ITE, certificats d’eficiència energètica.